Trị liệu theo mô hình ESDM
Trung tâm Sao Mai chú trọng phương pháp PHCN cho trẻ
Trị liệu giác quan giúp trẻ tự kỷ cân bằng cơ thể, điều chỉnh hành vi
Can thiệp nhóm cho trẻ tự kỷ
Trung tâm sao mai điều trị kích thích phát âm và tập nuốt cho trẻ tự kỷ bằng máy vocastim

Giới thiệu

Trẻ vị thành niên cần làm gì để an toàn khi tới lớp học?

Trẻ vị thành niên cần làm gì để an toàn khi tới lớp học?

Giới thiệu dich vụ hỗ trợ học hòa nhập theo giờ tại Sao Mai

Giới thiệu dich vụ hỗ trợ học hòa nhập theo giờ tại Sao Mai

Bố trí lớp học khoa học nhằm tối ưu hóa chất lượng can thiệp cho trẻ tự kỷ

Bố trí lớp học khoa học nhằm tối ưu hóa chất lượng can thiệp cho trẻ tự kỷ

Cơ sở vật chất khang trang đã khoác lên Sao Mai một diện mạo mới

Cơ sở vật chất khang trang đã khoác lên Sao Mai một diện mạo mới

Vườn nhà kính trồng rau sạch trong nhà của Sao Mai cung cấp nguồn rau sạch cho bữa ăn của học sinh

Vườn nhà kính trồng rau sạch trong nhà của Sao Mai cung cấp nguồn rau sạch cho bữa ăn của học sinh

Trung tâm Sao Mai có cơ sở dạy làm bánh ngọt hướng nghiệp cho thanh thiếu niên tự kỷ, chậm phát triển

Trung tâm Sao Mai có cơ sở dạy làm bánh ngọt hướng nghiệp cho thanh thiếu niên tự kỷ, chậm phát triển

Chương trình trị liệu cá nhân theo giờ của Sao Mai

Chương trình trị liệu cá nhân theo giờ của Sao Mai

Sao Mai thực hiện tốt chính sách quyền trẻ em

Sao Mai thực hiện tốt chính sách quyền trẻ em

Những điều quy định riêng đối với trẻ em khuyết tật trong Công ước Quốc tế

Những điều quy định riêng đối với trẻ em khuyết tật trong Công ước Quốc tế

Pháp luật và nguyên tắc quốc tế về quyền trẻ em

Pháp luật và nguyên tắc quốc tế về quyền trẻ em