Trị liệu theo mô hình ESDM
Trung tâm Sao Mai chú trọng phương pháp PHCN cho trẻ
Trị liệu giác quan giúp trẻ tự kỷ cân bằng cơ thể, điều chỉnh hành vi
Can thiệp nhóm cho trẻ tự kỷ
Trung tâm sao mai điều trị kích thích phát âm và tập nuốt cho trẻ tự kỷ bằng máy vocastim

Giới thiệu

Sự Khiếm Khuyết Gen Ở Người Mắc Hội Chứng Tự Kỷ

Sự Khiếm Khuyết Gen Ở Người Mắc Hội Chứng Tự Kỷ

Chăm sóc vào Giáo dục

Chăm sóc vào Giáo dục

Cơ sở vật chất của Trung Tâm

Cơ sở vật chất của Trung Tâm

Video
Cách nhận biết trẻ tự kỷ
phim tài liệu nhận thức về trẻ tự kỷ
Vì sao trẻ bị tự kỷ?
Kỷ niệm 20 năm thành lập trung tâm Sao Mai
Bản đồ