Trung tâm sao mai điều trị kích thích phát âm và tập nuốt cho trẻ tự kỷ bằng máy vocastim
Trị liệu ngôn ngữ cá nhân
Tuyển sinh đào tạo dạy nghề làm bánh & pha chế đồ uống cho thanh niên CPTTT khóa 3

Chính sách quyền trẻ em

Sao Mai thực hiện tốt chính sách quyền trẻ em

Sao Mai thực hiện tốt chính sách quyền trẻ em

Những điều quy định riêng đối với trẻ em khuyết tật trong Công ước Quốc tế

Những điều quy định riêng đối với trẻ em khuyết tật trong Công ước Quốc tế

Pháp luật và nguyên tắc quốc tế về quyền trẻ em

Pháp luật và nguyên tắc quốc tế về quyền trẻ em

Luật người khuyết tật Việt Nam

Luật người khuyết tật Việt Nam

Những công việc được thuê trẻ em dưới 15 tuổi

Những công việc được thuê trẻ em dưới 15 tuổi

15 hành vi cấm làm với trẻ em

15 hành vi cấm làm với trẻ em

Chương trình trợ giúp người khuyết tật giai đoạn 2021-2030 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt

Chương trình trợ giúp người khuyết tật giai đoạn 2021-2030 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt

Luật bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em

Luật bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em

Những điểm mới của Luật Trẻ em

Những điểm mới của Luật Trẻ em

Video
Cách nhận biết trẻ tự kỷ
phim tài liệu nhận thức về trẻ tự kỷ
Vì sao trẻ bị tự kỷ?
Kỷ niệm 20 năm thành lập trung tâm Sao Mai
Bản đồ