Trị liệu theo mô hình ESDM
Trung tâm Sao Mai chú trọng phương pháp PHCN cho trẻ
Trị liệu giác quan giúp trẻ tự kỷ cân bằng cơ thể, điều chỉnh hành vi
Can thiệp nhóm cho trẻ tự kỷ

Nội quy Trung tâm Sao Mai

Trẻ vị thành niên cần làm gì để an toàn khi tới lớp học?

Trẻ vị thành niên cần làm gì để an toàn khi tới lớp học?

Giới thiệu dich vụ hỗ trợ học hòa nhập theo giờ tại Sao Mai

Giới thiệu dich vụ hỗ trợ học hòa nhập theo giờ tại Sao Mai

Chương trình trị liệu cá nhân theo giờ của Sao Mai

Chương trình trị liệu cá nhân theo giờ của Sao Mai

Phụ huynh học sinh rất yên tâm khi con đi học ở Trung tâm Sao Mai

Phụ huynh học sinh rất yên tâm khi con đi học ở Trung tâm Sao Mai

Quy trình nhập học vào Trung tâm Sao Mai

Quy trình nhập học vào Trung tâm Sao Mai

Quy trình đánh giá, chẩn đoán ở phòng TEST Trung tâm Sao Mai

Quy trình đánh giá, chẩn đoán ở phòng TEST Trung tâm Sao Mai

Hoạt động của Phòng khám

Hoạt động của Phòng khám

Nội quy của Trung tâm Sao Mai

Nội quy của Trung tâm Sao Mai

Video
Cách nhận biết trẻ tự kỷ
phim tài liệu nhận thức về trẻ tự kỷ
Vì sao trẻ bị tự kỷ?
Kỷ niệm 20 năm thành lập trung tâm Sao Mai
Bản đồ