Trị liệu theo mô hình ESDM
Trung tâm Sao Mai chú trọng phương pháp PHCN cho trẻ
Trị liệu giác quan giúp trẻ tự kỷ cân bằng cơ thể, điều chỉnh hành vi
Can thiệp nhóm cho trẻ tự kỷ
Trung tâm sao mai điều trị kích thích phát âm và tập nuốt cho trẻ tự kỷ bằng máy vocastim

Trung tâm Sao Mai tham gia tập huấn Kỹ năng truyền thông và kỹ năng giám sát thực hiện quyền trẻ em 2020

Vừa qua, Hôi bảo trợ quyền trẻ em Việt Nam đã tổ chức Lớp tập huấn Kỹ năng truyền thông và kỹ năng giám sát thực hiện quyền trẻ em cho các cơ sở đơn vị thành viên. Trung tâm Sao Mãi cũng đã cử 2 học viên tham dự lớp tập huấn để tích lũy thêm kiến thức, kinh nghiệm trong chuyên môn, nghiệp vụ.

Buổi tập huấn sinh động, bổ ích, trang bị cho các học viên về kỹ năng truyền thông trực tiếp thay đổi hành vi của một đứa trẻ cũng như về vai trò của truyền thông trong quản trị quyền trẻ em để tạo ra môi trường tích cực và lắng nghe ý kiến của trẻ em; Nâng cao nhận thức cho cộng đồng về các vấn đề trẻ em; Bảo đảm trẻ em được tiếp cận thông tin; Bảo vệ trẻ em, đặc biệt liên quan đến các quyền riêng tư của trẻ; Các cơ chế bảo vệ.

Mỗi phần nội dung của trương trình đều được chia thành các nhóm tham gia thảo luận và trình bày về cách truyền thông của mình đối với một vấn đề khi trẻ gặp phải khó khăn, để mang đến cho trẻ một kết quả tốt nhất, giúp đứa trẻ đó thoát khỏi cảnh bạo hành, xâm hại tình dục hay bỏ học giữa chừng, bị gia đình bỏ rơi…

Chương trình cũng lưu ý những người làm truyền thông cần có trách nhiệm gửi thông điệp đến những người có trách nhiệm, hoặc đặt vấn đề với Chính phủ và các thành phần khác trong xã hội trong việc quan tâm tới các vấn đề mà trẻ em gặp phải và việc thực thi quyền trẻ em.

Có thể nói truyền thông là một tiến trình trao đổi các thông điệp có lời hoặc không có lời từ người này sang người khác nhằm đạt được sự hiểu biết, nâng cao nhận thức, thay đổi thái độ và hành vi. Truyền thông thay đổi hành vi là quá trình truyền thông nhằm mục đích thay đổi hành vi bền vững của đối tượng thông qua nâng cao nhận thức và tạo môi trường hỗ trợ thay đổi hành vi. Để thực hiện một vấn đề truyền thông trực tiếp giữa người truyền thông và đối tượng truyền thông, các học viên được thực hành nội dung phân vai ngay tại lớp học như như cách làm quen; Tìm hiểu đối tượng; Giải thích những điều chưa đúng; Khuyến khích và giải đáp thắc mắc.

Và một kỹ năng không thể thiếu đối với một người làm truyền thông đó là phải có kỹ năng thu thập thông tin và phân tích vấn đề; Kỹ năng xác định vấn đề; Nhận diện vấn đề của trẻ. Đó là cơ sở để người tác nghiệp truyền thông trợ giúp thực hiện bước tiếp theo, nó liên quan đến khả năng đáp ứng nhu cầu cũng như huy động sự tham gia của trẻ vào giải quyết vấn đề.

Hình ảnh sinh động của buổi tập huấn:

Đ.T


Tin khác