Trị liệu theo mô hình ESDM
Trung tâm Sao Mai chú trọng phương pháp PHCN cho trẻ
Trị liệu giác quan giúp trẻ tự kỷ cân bằng cơ thể, điều chỉnh hành vi
Can thiệp nhóm cho trẻ tự kỷ
Trung tâm sao mai điều trị kích thích phát âm và tập nuốt cho trẻ tự kỷ bằng máy vocastim

Hội thảo: “ Lan tỏa yêu thương, giúp đỡ trẻ em khuyết tật hòa nhập cộng đồng”

Nhân tháng hành động vì trẻ em, Hội cứu trợ trẻ em tàn tật Việt Nam tổ chức hội thảo : “ Lan tỏa yêu thương, giúp đỡ trẻ em khuyết tật hòa nhập cộng đồng”. Trong buổi tham dự hội thảo có sự tham dự của các đồng chí lãnh đạo một số ban, bộ, ngành, tổ chức liên quan, chuyên gia thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước, pháp luật, giáo dục, tâm lý và xã hội nghiên cứu.

Hội thảo trình bày và làm rõ một số vấn đề chính:

  1. Nhận thức rõ chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, việc thực hiện các giải pháp chăm sóc, hỗ trợ trẻ em khuyết tật – Thực trạng và giải pháp.
  2. Đổi mới vận động, tập hợp, tiếp nhận sự giúp đỡ vật chất, tinh thần của các tổ chức, cá nhân trong nước và ngoài nước giúp trẻ khuyết tật.
  3. Tổ chức các hoạt động tư vấn các dịch vụ theo pháp luật để giúp trẻ khuyết tật vươn lên trong cộng đồng – Thực trạng và giải pháp.
  4. Sự phối hợp giữa các cơ quan, tổ chức trong bảo vệ chăm sóc trẻ khuyết tật.
  5. Các cơ chế cần cụ thể hóa khuyến khích Hội xã hội hóa công tác chăm sóc, giúp đỡ người khuyết tật, việc tổ chức các trung tâm, nhà cứu trợ.
  6. Giải pháp tổ chức hội, hôi viên các cấp Hội gắn bó với công tác Cứu trợ trẻ em tàn tật.

Trong buổi hội thảo các lãnh đạo của một số ban ngành như Bộ giáo dục, Liên hiệp hội phụ nữ, Cục trẻ em, Cục bảo trợ xã hội…vv..vv đã chia sẻ thêm nhiều ý kiến và các thông tin hữu ích kết hợp lấy ví dụ sinh động để cung cấp  thêm các thông tin cho các đơn vị của Hội giúp cho các đơn vị, trung tâm có nhiều hoạt động hỗ trợ để giúp đỡ trẻ em khuyết tật sớm hòa nhập cộng đồng.


Tin khác