Trị liệu giác quan giúp trẻ tự kỷ cân bằng cơ thể, điều chỉnh hành vi
Can thiệp nhóm cho trẻ tự kỷ
Trung tâm Sao Mai chú trọng phương pháp PHCN cho trẻ
Trung tâm sao mai điều trị kích thích phát âm và tập nuốt cho trẻ tự kỷ bằng máy vocastim
Trị liệu ngôn ngữ cá nhân

Hội nghị tuyên dương người tốt, việc tốt vì sự nghiệp trợ giúp trẻ em khuyết tật sớm hòa nhập cộng đồng giai đoạn 2018-2022

Căn cứ vào kết quả phong trào thi đua “ Xây dựng đơn  vị an toàn với trẻ em  khuyết tật”.

Sáng nay 7/9/2022 Hội cứu trợ trẻ em tật Việt Nam đã tổ chức Hội nghị, tuyên truyền, nêu gương người tốt, việc tốt trong công tác trợ giúp người khuyết tật và những người khuyết tật tự phấn đấu vươn lên trong cuộc sống ; những hoạt động có hiệu quả trong việc trợ giúp người khuyết tật, trẻ em khuyết tật hòa nhập cộng đồng.

Đại diện cho Trung Tâm Sao Mai có 4 đại biểu được tuyên dương và nhận bằng khen thưởng của hội tại Hội nghị.  Vì công tác hỗ trợ cho người khuyết tật và xây dựng đơn vị an toàn với trẻ em khuyết tật , Trung tâm Sao Mai luôn luôn phấn đấu và tiên phong trong các phong trào, đã nhận được sự ghi nhận và tuyên dương của TW Hội. Thay mặt Ban lãnh đạo Trung tâm xin gửi lời cám ơn chân thành đến Hội đã luôn dìu dắt và đồng hành cùng Trung tâm trong mọi phong trào.


Tin khác