Trị liệu theo mô hình ESDM
Trung tâm Sao Mai chú trọng phương pháp PHCN cho trẻ
Trị liệu giác quan giúp trẻ tự kỷ cân bằng cơ thể, điều chỉnh hành vi
Can thiệp nhóm cho trẻ tự kỷ
Trung tâm sao mai điều trị kích thích phát âm và tập nuốt cho trẻ tự kỷ bằng máy vocastim

Kiến thức - Tư vấn

Trẻ tự kỷ có thể hòa nhập với cuộc sống nếu được phát hiện và can thiệp điều trị sớm

Trẻ tự kỷ có thể hòa nhập với cuộc sống nếu được phát hiện và can thiệp điều trị sớm

Một số đồ chơi, trò chơi phù hợp có thể giúp can thiệp tại nhà cho trẻ tự kỷ

Một số đồ chơi, trò chơi phù hợp có thể giúp can thiệp tại nhà cho trẻ tự kỷ(20/05/2021)

Trẻ tự kỷ nếu được phát hiện sớm và can thiệp đúng hướng, đúng cách, trẻ tự kỷ vẫn có thể phát triển.

Trẻ tự kỷ nếu được phát hiện sớm và can thiệp đúng hướng, đúng cách, trẻ tự kỷ vẫn có thể phát triển.

Phương pháp điều trị hội chứng tự kỷ

Phương pháp điều trị hội chứng tự kỷ

Nên khám và chữa hội chứng tự kỷ cho trẻ lúc nào?

Nên khám và chữa hội chứng tự kỷ cho trẻ lúc nào?

TRẺ TỰ KỶ CÓ THỂ ĐẾN TRƯỜNG TIỂU HỌC

TRẺ TỰ KỶ CÓ THỂ ĐẾN TRƯỜNG TIỂU HỌC(24/03/2021)

Chậm phát triển trí tuệ ở trẻ là gì?

Chậm phát triển trí tuệ ở trẻ là gì?

Liệu pháp nghệ thuật đối với người bị tự kỷ

Liệu pháp nghệ thuật đối với người bị tự kỷ

Hướng dẫn người khuyết tật và gia đình về Phục hồi chức năng dựa vào cộng đồng (phần 4)

Hướng dẫn người khuyết tật và gia đình về Phục hồi chức năng dựa vào cộng đồng (phần 4)(09/03/2021)

Hướng dẫn người khuyết tật và gia đình về Phục hồi chức năng dựa vào cộng đồng (phần 3)

Hướng dẫn người khuyết tật và gia đình về Phục hồi chức năng dựa vào cộng đồng (phần 3)(08/03/2021)