Trị liệu theo mô hình ESDM
Trung tâm Sao Mai chú trọng phương pháp PHCN cho trẻ
Trị liệu giác quan giúp trẻ tự kỷ cân bằng cơ thể, điều chỉnh hành vi
Can thiệp nhóm cho trẻ tự kỷ

16 vấn đề trong giảng dạy ESDM phổ biến nhất

1. Các tiền đề không rõ ràng.

2. Người củng cố không theo đủ nhanh.

3. Các hành vi ngoài hành vi mục tiêu được củng cố; cả các hành vi tình cờ và các hành vi không mong muốn hoặc không thích nghi tốt.

4. Người củng cố thiếu khả năng củng cố.

5. Hành vi phù hợp không được củng cố.

6. Các mức độ tối thiểu của một kỹ năng không được hình thành đến mức độ kỹ năng trưởng thành, độc lập, tự phát.

7. Lịch trình người củng cố không được giảm theo hệ thống.

8. Dành quá nhiều thời gian cho các kỹ năng đã thuần thục; quá ít thời gian cho các kỹ năng mới.

9. Dành quá nhiều thời gian cho các kỹ năng mới, với các vấn đề hậu quả là sự tập trung và động lực của trẻ.

10. Các lời gợi nhắc không được giảm dần và trẻ phụ thuộc vào lời nhắc, hoặc lời nhắc bị nhầm lẫn với các tiền đề.

11. Trẻ không được dạy tất cả các bước.

12. Các tiền đề lời nói hoặc các hành vi xã hội khác được sử dụng để hướng dẫn các bước trung gian theo một chuỗi các hành vi mà không liên quan đến ngôn ngữ (mặc đồ, rửa tay) hơn là dạy các kỹ năng theo cách như thế mà mỗi hành vi trở thành tiền đề cho hành vi kế tiếp.

13. Rất ít các bài thử nghiệm dạy thật (các chuỗi A-B-C) xảy ra trong một hoạt động, người trị liệu có thể giúp trẻ giải trí bằng các hoạt động vui vẻ, nhưng rất ít dạy.

14. Một kỹ năng được dạy trong một môi trường rất giả tạo hoặc quá cao và được chỉ dẫn bởi người lớn mà không được khái quát thành tự nhiên và được phát triển như hành vi tự phát.

15. Dữ liệu không được thu thập, hoặc nếu được thu thập cũng không được sử dụng để lên kế hoạch các giải pháp cho buổi trị liệu tiếp.

16. Các cơ hội giảng dạy bị bỏ lỡ vì giáo viên trị liệu không tham gia vào những gì trẻ đang chơi với hoặc cách trẻ sử dụng các tư liệu trong khi chơi

Để khắc phục triệt để những vấn đề trên các trị liệu viên cần thường xuyên tự trau dồi kỹ năng giảng dạy qua tự phân tích video giờ dạy của chính mình, cùng với đó các trị liệu viên tham gia các ca lâm sàng để làm việc cùng nhau, phân tích rút ra bài học cho bản thân và các buổi sinh hoạt chuyên đề theo từng vấn đề phổ biến gặp phải.  


Tin khác

Video
Cách nhận biết trẻ tự kỷ
phim tài liệu nhận thức về trẻ tự kỷ
Vì sao trẻ bị tự kỷ?
Kỷ niệm 20 năm thành lập trung tâm Sao Mai
Bản đồ