Trị liệu theo mô hình ESDM
Trung tâm Sao Mai chú trọng phương pháp PHCN cho trẻ
Trị liệu giác quan giúp trẻ tự kỷ cân bằng cơ thể, điều chỉnh hành vi
Can thiệp nhóm cho trẻ tự kỷ
Trị liệu ngôn ngữ cá nhân

Trung tâm Sao Mai đào tạo giáo viên thực hành can thiệp theo nhóm lớp cho Trường Mầm Non Ánh Sao

 Để hỗ trợ giáo viên chuyên biệt của trường Trường Mầm Non Ánh Sao – Hà Nội có thêm kỹ năng chuyên môn trong can thiệp theo nhóm lớp cho trẻ chậm phát triển, tự kỷ, Trung tâm Sao Mai đã tổ chức lớp đào tạo cho 2 học viên của Trung tâm Ánh Sao.

Chương trình do Giám đốc Trung  tâm Đỗ Thúy Lan trực tiếp tham gia đào đạo cùng với các cán bộ, giảng viên phòng giáo vụ và nhóm giáo viên hỗ trợ thực hành. Chương trình cung cấp cho học viên những kiến thức cơ bản về trẻ khuyết tật trí tuệ, tự kỷ, các phương pháp can thiệp sớm, phương pháp giáo dục đặc thù. Chương trình hướng dẫn học viên các kỹ năng đánh giá trẻ, lên chương trình can thiệp và thực hành dạy trẻ trong nhóm lớp.

Trong tuần đầu của chương trình học lý thuyết học viên rất phấn khởi khi được  BSCKII, Giám đốc Trung tâm Đỗ Thúy Lan đứng lớp giảng dạy. Giám đốc đã giới thiệu các loại tật, thang phát triển trí tuệ của trẻ.

Các tuần tiếp theo, các học viên còn được các giảng viên phòng giáo vụ Trung tâm dạy về các hoạt động chăm sóc trẻ khuyết tật trí tuệ; Tổng quan can thiệp sớm; Tiếp cận trẻ - Xây dựng chương trình giáo dục cá nhân cho trẻ; Các phương pháp giáo dục mầm non; Hình thức và các giai đoạn phát triển chơi của trẻ nhỏ.

Các học viên còn được học các học phần về cách thiết kế hoạt động chơi – học; Kỹ thuật 3T; Các phương pháp giáo dục đặc thù: như gợi ý, chia từng bước nhỏ, thay đổi kích thích, phương pháp chuỗi, câu chuyện xã hội; Các phương pháp giáo dục đặc thù gồm: Teacch. ABA. Pecs; Song song với lý thuyết thực hành, các học viên còn được tham gia dự giờ nghe hướng dẫn; Học cách ứng dụng lý thuyết vào thực tế dạy. Đặc biệt, các học viên tham gia chương trình đào tạo ở Trung tâm Sao Mai còn được thực hành dạy trực tiếp trên trẻ ngay tại Trung tâm, buổi dạy có sự dự giờ chia sẻ của người hướng dẫn… Sau mỗi buổi thực hành, các học viên được các giáo viên giàu kinh nghiệm của Trung tâm kèm cặp, hướng dẫn, đánh giá tỉ mỉ, tận tâm.

Kết thúc học phần, các học viên viết tổng kết, thu hoạch để làm cơ sở đánh giá tốt nghiệp khóa học. Có thể nói, các học viên tham gia chương trình đào tạo của Sao Mai ra đều có kiến thức, kỹ năng chuyên môn vững vàng, để về cơ sở đảm nhiệm tốt nhiệm vụ, góp phần nâng cao chất lượng chăm sóc, can thiệp cho trẻ tự kỷ, chậm phát triển tại cơ sở.

 Đài Thanh


Tin khác

Video
Cách nhận biết trẻ tự kỷ
phim tài liệu nhận thức về trẻ tự kỷ
Vì sao trẻ bị tự kỷ?
Kỷ niệm 20 năm thành lập trung tâm Sao Mai
Bản đồ