Trị liệu theo mô hình ESDM
Trung tâm Sao Mai chú trọng phương pháp PHCN cho trẻ
Trị liệu giác quan giúp trẻ tự kỷ cân bằng cơ thể, điều chỉnh hành vi
Can thiệp nhóm cho trẻ tự kỷ
Trung tâm sao mai điều trị kích thích phát âm và tập nuốt cho trẻ tự kỷ bằng máy vocastim

Thông báo tuyển sinh khóa học thực hành giảng dạy theo mô hình can thiệp sớm Denver ( Early Start Denver Model)

Denver (ESDM) là mô hình can thiệp mới cho trẻ tự kỷ, đem lại hiệu quả cao, được áp dụng ở một số nước tiên tiến trên thế giới và được đánh giá rất khoa học. Trị liệu Denver được Trung tâm Sao Mai triển khai triển khai từ đầu năm 2016 cho đến hiện nay đạt được kết quả tỷ lệ trẻ ra học hòa nhập cao. Với mong muốn nhân rộng mô hình trung tâm triển khai hoạt động đào tạo thực hành cho nhiều đơn vị khác trong suốt thời gian vừa qua. Sau khi được đào tạo đã nhận được những phản hồi tích cực của các đơn vị bạn về kết quả đạt được khi áp dụng mô hình mới. Trung tâm chuẩn bị mở lớp đào tạo thực hành cho chương trình năm nay nên giáo viên, đơn vị có nhu cầu muốn học tập nâng cao chuyên môn cũng như tiếp cận về mô hình ESDM có thể đăng kí qua email hoặc gọi điện l iên hệ: cô Hương: 02435575388 .

  1. Đối tượng: Giáo viên giáo dục đặc biệt, mầm non.
  2. Thời gian đào tạo: 2 tháng (12 buổi lý thuyết + 1,5 tháng thực hành) từ 4/2022 đến hết 5/2022
  3. Địa điểm: Học trực tiếp tại Trung tâm Sao Mai
  4. 4.Học phí:

 

Stt

Nội dung đào tạo

Thời gian

1

Tổng quan về mô hình can thiệp sớm Denver (ESDM)

1 buổi

2

Giáo trình ESDM, bảng kiểm

1 buổi

3

Thực hành đánh giá trẻ: Sắp xếp môi trường, đánh giá cho điểm

2 buổi

4

Xây dựng kế hoạch can thiệp: Viết mục tiêu ABC, phân tích nhiệm vụ.

Xây dựng bảng dữ liệu theo dõi sự tiến bộ của trẻ

1 buổi

5

Thực hành viết mục tiêu, phân tích nhiệm vụ, xây dựng bảng dữ liệu (dựa trên kết quả đánh giá trẻ mục 3), ghi chép bảng dữ liệu 5.2, 5.3.

1 buổi

6

Thực hành giảng dạy: kỹ thuật, quy trình 4 bước.  

Các thói quen hoạt động chung.

Tổ chức và lên kế hoạch giờ học

2 buổi

7

Thực hành giảng dạy có ghi chép bảng dữ liệu (dựa trên kết quả của mục 5)

1 buổi

8

Hệ thống tính chính xác

Cây quyết định cho sự không hoặc chậm tiến bộ.

2 buổi

9

Thực hành giảng dạy trên trẻ có ghi chép bảng dữ liệu và bảng mã tính chính xác

1 buổi

10

Thực hành giảng dạy trên một trẻ: Đánh giá, lên mục tiêu, phân tích nhiệm vụ, can thiệp có ghi chép dữ liệu, mã hóa chính xác.

1,5 tháng

 

Hạn đăng kí trước ngày: 11/4/2022

Liên hệ: cô Hương: 02435575388    

                                                         Hà Nội, ngày 09 tháng 3 năm 2022

   

Giám đốc Trung tâm

 

 

 

 

 

Bs. Đỗ Thúy Lan


Tin khác