Trị liệu theo mô hình ESDM
Trung tâm Sao Mai chú trọng phương pháp PHCN cho trẻ
Trị liệu giác quan giúp trẻ tự kỷ cân bằng cơ thể, điều chỉnh hành vi
Can thiệp nhóm cho trẻ tự kỷ
Trung tâm sao mai điều trị kích thích phát âm và tập nuốt cho trẻ tự kỷ bằng máy vocastim

Các chương trình tập huấn, chia sẻ củaTTSM trong năm 2017

Đồng hành cùng với cha mẹ trẻ khuyết tật trí tuệ, tự kỷ, năm 2017, TTSM tiếp tục tổ chức các buổi tập huấn cho phụ huynh của trẻ đang theo học tại TT.  Chương trình sẽ có những buổi tập huấn cho phụ huynh mới và phụ huynh cũ riêng biệt. Phụ huynh cũ sẽ được trang bị thêm những kiến thức cơ bản và những kỹ năng cần thiết trong việc chăm sóc, hỗ trợ con tại gia đình. Còn phụ huynh mới sẽ được cung cấp những thông tin về một ngày ở trường của con, về môi trường, cở cở vật chất mà con mình đang học, về những gì con mình đang cần, để có những định hướng tốt nhất cho con em mình.

Những trẻ chậm phát triển trí tuệ - tự kỷ nếu có sự kết hợp tốt giữa trung  tâm và gia đình trong việc chăm sóc, trị liệu thì trẻ sẽ có cơ hội để hòa nhập tốt hơn. Vì vậy, TTSM mong muốn các bậc phụ huỵnh của trẻ hưởng ứng, cùng kết hợp với cán bộ, giáo viên TT để những buổi tập huấn đạt hiệu quả.

 Nội dung chương trình tập huấn do các chuyên gia, cán bộ, giáo viên giỏi, giàu kinh nghiệm của TTSM đảm trách. Chương trình cụ thể như sau:

Tháng 2: Chia sẻ kỹ năng phát triển ngôn ngữ cho trẻ với các phụ huynh cũ.

Tháng 3: Giới thiệu một ngày của bé ở Trung tâm Sao Mai & thang phát triển với các phụ huynh mới.

Tháng 4: Chia sẻ về phát triển giao tiếp cho phụ huynh cũ.

Tháng 6: Giới thiệu TTSM và thang phát triển với phụ huynh mới và tiếp tục chia sẻ phát triển giao tiếp với phụ huynh cũ.

Tháng 8: Chia sẻ chủ đề vui chơi với các phụ huynh cũ.

Tháng 9: Giới thiệu một ngày của bé ở Trung tâm Sao Mai và thang phát triển với phụ huynh mới.

Tháng 10: Chia sẻ về hành vi của trẻ với các phụ huynh cũ.

Tháng 12: Giới thiệu một ngày của bé ở Trung tâm Sao Mai và thang phát triển với phụ huynh mới; chia sẻ về giác quan với phụ huynh cũ.

Ngoài chương trình tập huấn cho phụ huynh, TTSM cũng thường xuyên tổ chức các buổi dạ ngoại để trẻ tiếp xúc, làm quen với môi trường ngoài xã hội và có những trải nghiệm về cuộc sống. 


Tin khác