Trị liệu ngôn ngữ -Loại hình trị liệu cá nhân sớm nhất của Sao Mai
Trị liệu giác quan giúp trẻ tự kỷ cân bằng cơ thể, điều chỉnh hành vi
Trị liệu theo mô hình ESDM
Can thiệp nhóm cho trẻ tự kỷ
Trung tâm sao mai điều trị kích thích phát âm và tập nuốt cho trẻ tự kỷ bằng máy vocastim

Kiến thức - Tư vấn

Thống kê và sự kiện tự kỷ ở Mỹ

Thống kê và sự kiện tự kỷ ở Mỹ(13/08/2020)

Hỗ trợ hành vi tích cực (phần 4)

Hỗ trợ hành vi tích cực (phần 4)(12/08/2020)

Giao tiếp

Giao tiếp

Giao tiếp trong các tình huống hàng ngày

Giao tiếp trong các tình huống hàng ngày(07/08/2020)

Phòng tránh lây nhiễm Covid-19 cho trẻ yếu thế

Phòng tránh lây nhiễm Covid-19 cho trẻ yếu thế(05/08/2020)

Trẻ tự kỷ gặp nhiều khó khăn ở lớp học do rối loạn điều hòa cảm giác.

Trẻ tự kỷ gặp nhiều khó khăn ở lớp học do rối loạn điều hòa cảm giác.

Hành vi thách thức

Hành vi thách thức(04/08/2020)

Hỗ trợ hành vi tích cực (phần 3)

Hỗ trợ hành vi tích cực (phần 3)(30/07/2020)

Thúc đẩy sự liên kết các dịch vụ tại quốc gia bạn và nâng cao kiến thức để ngăn chặn và quản lí các vấn đề hành vi và vấn đề về tâm thần

Thúc đẩy sự liên kết các dịch vụ tại quốc gia bạn và nâng cao kiến thức để ngăn chặn và quản lí các vấn đề hành vi và vấn đề về tâm thần

Hỗ trợ hành vi tích cực (phần 2)

Hỗ trợ hành vi tích cực (phần 2) (20/07/2020)

Video
Cách nhận biết trẻ tự kỷ
phim tài liệu nhận thức về trẻ tự kỷ
Vì sao trẻ bị tự kỷ?
Kỷ niệm 20 năm thành lập trung tâm Sao Mai
Bản đồ
Hình ảnh nổi bật
Tập thể cán bộ, giáo viên Trung tâm Sao Mai luôn đồng hành với trẻ tự kỷ, CPTTT Quán cà phê Sao Mai diện mạo mới