Trị liệu ngôn ngữ cá nhân
Trung tâm Sao Mai chú trọng phương pháp PHCN cho trẻ
Trị liệu giác quan giúp trẻ tự kỷ cân bằng cơ thể, điều chỉnh hành vi
Trị liệu theo mô hình ESDM
Sao Mai dạy thanh thiếu niên tự kỷ nghề làm bánh, bán cà phê

BÁC SĨ ĐỖ THÚY LAN THAM DỰ HỘI THẢO QUỐC TẾ VỀ HỘI CHỨNG PWS

Từ ngày 28 đến 30/8/2018 vừa qua, Bác sĩ Đỗ Thúy Lan, GĐ Trung tâm Sao Mai đã tham dự Hội thảo quốc tế lần thứ 5 về người làm công tác chăm sóc, can thiệp, gi&aac