Trị liệu ngôn ngữ cá nhân
Phục hồi chức năng
Trị liệu giác quan (vị giác)
Trị liệu theo mô hình ESDM

Đào tạo nhân viên

Trung tâm luôn coi trọng việc đào tạo, cập nhật thông tin thườmg xuyên cho nhân viên nhằm không ngừng hoàn thiện và nâng cao chất lượng can thiệp sớm cho trẻ khuyết tật trí tuệ, tự kỉ, down… Ví dụ như tìm hiểu khái niệm chung về trẻ khuyết tật trí tuệ, các mức độ tật, cách sơ cứu khi có trẻ bị động kinh trong lớp, chương trình dạy cá nhân và dạy nhóm, kĩ năng làm việc với trẻ khuyết tật trí tuệ, hành vi của trẻ, trị liệu ngôn ngữ, cách làm đồ chơi, tổ chức nhóm…
 
Trung tâm thường xuyên tổ chức đào tạo cho giáo viên mới về các kiến thức cơ bản do Bác sĩ – Giám đốc và các giáo viên chính của Trung tâm giảng dạy: khuyết tật trí tuệ, chậm phát triển trí tuệ, tự kỉ, bại não, down… là gì? những khó khăn do các khuyết tật này gây ra cho trẻ, nhu cầu của chúng là gì? Đánh giá tuổi khôn và xây dựng chương trình cá nhân… kĩ năng làm việc với trẻ khuyết tật trí tuệ, các phương pháp can thiệp và cách chọn lựa các phương pháp phù hợp với mỗi đối tượng, can thiệp sớm là gì? Giáo dục đặc biệt là gì? Giáo dục hoà nhập là gì?...

Tin khác

Video
Cách nhận biết trẻ tự kỷ
phim tài liệu nhận thức về trẻ tự kỷ
Vì sao trẻ bị tự kỷ?
Kỷ niệm 20 năm thành lập trung tâm Sao Mai
Bản đồ
Hình ảnh nổi bật
Tập thể cán bộ, giáo viên Trung tâm Sao Mai luôn đồng hành với trẻ tự kỷ, CPTTT Quán cà phê, photocoppy của TT Sao Mai